وب سایت نوکاریز از سال 98 فعالیت خود را در حوزه کشاورزی و دامپروری به امید حذف واسطه ها و کاهش قیمت محصولات کشاورزی و دامی شروع کرد